Anasayfa / Güncel / ABDULLAH AYAN: Çok ortaklı şirketler ve Mersin -4-

ABDULLAH AYAN: Çok ortaklı şirketler ve Mersin -4-

Gümrük Binası yıkılıp yerine modern otel yapılacak haberleri bir süre tavsamaya, geri plana atılmaya başlanırken, MTSO’ nun hizmet binasını ticaret ve turizm amaçlı tesise tahsis etme fikri deyim yerindeyse heyecan fırtınası estirir kentte…

O kadar ki, projenin gerçekleşmesi için kaynak sıkıntısı yaşanması olasılığına karşı Oda meclisi, oda yıllık üye aidatlarının iki katına çıkarılması kararı alır.

30 Ocak 1967 tarihli Yenimersin gazetesinin manşetini süsleyen haber şu başlıkla çıkacaktır;

“Mersinin en büyük binasının inşaatına başlanıyor.

Ticaret ve Sanayi Odası 5 milyon 500 bin lira ile bölgenin en modern turistik otel ve manzumesini inşa edecek.”

Manşetin altında ise “Odada yapılan toplantıda bazı üyeler böyle yerinde bir eser için aidatlarının yüzde bin arttırılmasını memnuniyetle karşılayacaklarını söylediler. Buna rağmen aidatlar bir mislinden fazla artmadı.” spotu yer alır.

Haberin detaylarını da paylaşayım:

“Mersin Ticaret ve Sanayi Odası geç saatlere kadar devam eden mühim bir toplantı yapmıştır. Ertuğrul Atasagun’ un başkanlığında yapılan toplantıda muhtelif meseleler görüşüldükten sonra teknik komitenin “Modern Turistik Otel” hakkındaki rantabl raporu okunarak 5 milyon 500 bin liraya mal olacak otelin inşaata hazır bir vaziyette olduğu açıklanmıştır.

Verilen izahata göre 5 milyon 500 bin liraya gümrük meydanında inşa edilecek olan otel, iş hanı ve manzumesi için Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 2 milyon 500 bin lira vermiştir. Hali hazırda 1 milyon 250 bin liranın hazır olduğu belirtilmiş ve daha bir milyon liraya ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir.

Bunun üzerine bazı üyeler sınıflarda tadilat yapılmasını (meslek gruplarının yer aldığı farklı sınıflar a.a.) bazı üyeler ise aidatların bir misli arttırılmasını teklif etmişlerdir. Aidatlarının arttırılması teklifi üzerine üyelerin hepsi bunu memnuniyetle karşılayacaklarını söylemişler hatta bazı üyeler kendi aidatlarının yüzde yüz değil yüzde bin dahi arttırılsa bunu seve seve ödeyeceklerini belirtmişlerdir.

Mevzu üzerinde muhtelif fikir teatilerinden sonra yönetim kurulu üyelere fazla külfet yüklenmesinin doğru olmayacağı ve bu kadarcık fedakarlığı da her üyenin seve seve karşılayacağı mülahazasıyla aidatların ancak bir misli arttırılmasına ve bundan fazla hiçbir zammın kabul edilmemesine ittifakla karar vermiştir. Karar Ticaret Odası çevrelerinde memnuniyetle karşılanmıştır.

Ticaret Odası yönetim kurulunu hayırlı teşebbüs ve yerinde kararından dolayı bizde tebrik ederiz.”

Heyecan dalgası öylesine büyüktür ki, Oda yönetimi hemen harekete geçer.

11 Şubat 1967 tarihli Yenimersin gazetesinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’ na ait aşağıdaki resmi ilan yayınlanır:

1- Odamız tarafından Mersin’ de yaptırılacak olan 5.355.953.- lira keşif bedelli Turistik otel inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.

2- Eksiltme 15 Mart 1967 gününe rastlayan çarşamba günü saat 14′ te Mersin’ de Odamız binasında Oda Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır.

3- Bu işin geçici teminatı 170.000 liradır.

4- Eksiltmeye iştirak edebilmek için isteklilerin a) en az 4 milyon liralık Bayındırlık Bakanlığı B grubu müteahhit karnesi ibraz etmeleri,

 b)Eksiltme tarihinden en az 7 gün evvel Odaya müracaat ederek iştirak belgesi almaları,

 c)1967 yılına ait Ticaret Odası belgesi ibraz etmeleri

 d) Yukarıda yazılı teminatı vermeleri lazımdır.

5- Eksiltme evrakı mesai saatleri dahilinde Odada görülebilir.

6- Teklif zarflarının birinci maddede yazılı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Oda yetkili memuruna verilmesi lazımdır.

7- Oda iştirak belgesini dilediğine vermekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir; ve bu hususta sebep göstermek zorunda değildir.

İhale günü yaklaşırken yaşanan ilginç olayları anlatarak sürdüreceğim Mersin’ in bu çok ortaklı turizm tesisi macerasını…

Çok Okunan Haber

HER YIL MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN ORGANİZE ETTİĞİ ‘DİNLER BULUŞMASI’NIN 26.’SI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde her yıl birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen ‘Dinler …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul medyum gerçek medyum papaz büyüsü ask büyüsü baglama büyüsü asik etme büyüsü medyum chip satin al zynga chip satisi hayvan hastanesi antalya veteriner köpek hastanesi antalya escort
Araç çubuğuna atla