Anasayfa / Güncel / Uluslararası kadın ve çocuk hakları derneğineden:Kız Kardeşim projesi

Uluslararası kadın ve çocuk hakları derneğineden:Kız Kardeşim projesi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2017’da açıkladığı İstatistiklerle Kadın Raporu’na göre; Türkiye’de 2017 yılında, erkek nüfus 40 milyon 535 bin 135 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle nüfusun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan Türkiye’de Kadının Durumu Raporu, Türkiye’de kadının konumu hakkında çarpıcı bilgileri ortaya koyuyor. Rapora göre ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranları düşük ve yıllara göre azalma gösteriyor. Raporda kadın emeğine vasıf kazandırabilmek için örgün eğitim yanında bilgi ve beceri geliştirmeye yönelik yaygın eğitime ihtiyaç duyulduğu da vurgulanıyor.
Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan 2018 Cinsiyet Eşitliği Raporuna göre ise Türkiye 149 ülke arasında 130. sırada yer almaktadır. Türkiye ekonomik katılım ve fırsat eşitliği kategorisinde 114, gelir eşitliğinde 134, eğitime erişim bakımından ise 106. sırada yer almaktadır.
TÜİK verilerine göre Türkiye’de kadınlar, kadın istihdam oranı sıralamasında Avrupa’da sonuncu sırada bulunmaktadır. TÜİK 2018 verilerine göre ise Türkiye’de istihdam edilen kadınların oranı %28 iken erkeklerde bu oran %65’tir. Türkiye, EUROSTAT verilerine göre yükseköğretim mezunu kadın istihdam oranında AB ülkeleri ile kıyaslandığında, içlerinde en düşük orana sahip ülkedir. Avrupa’da, nüfusun %52’si kadın olmasına rağmen; kendi işletmesinde çalışanların %34’ü ve start-up girişimcilerin %30’u kadındır. Türkiye’de ise bu oran %11’dir. Türkiye’deki kadınların istihdama katılım oranının bu denli düşük olmasının sebepleri; toplumun kadına yüklediği görev ve roller, kadının kendi dışındakiler için duyduğu sorumluluk (ev, aile, yaşlı kimselerin bakımı), kendine duyduğu özgüven eksikliği ve ekonomik hayata katılım konusunda yeterince destek bulamaması olarak yer alıyor.

Teknolojinin hızla değiştirdiği günümüz modern dünyasında hayatın ritmine ayak uydurabilmek için kadınların bilgisayarla tanışmaları, iletişim teknolojilerinden etkin şekilde yararlanmaları, temel finansal konularda bilinçlenmeleri ve girişimcilik becerilerini güçlendirmeleri gerekiyor. Türkiye’nin neresinde olurlarsa olsunlar, ev kadını, iş kadını, öğrenci veya emekli kadınların kendi işlerini kurarak ekonomik hayatta iş gücüne etkin bir biçimde katılmaları gerekiyor.
Kendini geliştiren, içindeki potansiyeli ve enerjiyi açığa çıkaran kadınlar, öncelikle kendilerine, çocuklarına ve ailelerine, ardından da topluma daha faydalı olacaktır. Kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola Türkiye iş birliği ile yürütülen Kız Kardeşim Projesi, bu eşitsizliği ortadan kaldırmakta önemli rol oynamış olup 2018 yılı içerisinde 30 ilde gerçekleştirdiği eğitimler yoluyla 9.339 kadına ulaşmıştır. Ayrıca proje kapsamında kiralanan gezici eğitim tırı ile 12 proje ilinde eğitimler verilmiştir.
2019 döneminde Kız Kardeşim Projesi, eğitim müfredatları ve gezici eğitim tırı ile 9.000 kadına ulaşmayı hedeflemektedir. Bu eğitimlere ek olarak, kadınların gıda girişimciliği üzerine iş geliştirme süreçleri desteklenecektir. Ayrıca proje kapsamında ‘Girişimci Kadınlar ile İlham Buluşmaları’ organize edilecek ve kadınlar arasındaki iletişim köprüsünün güçlenmesi desteklenecektir.
Proje Amaç ve Hedefleri
Bu proje kapsamında; kadınların, ekonomik hayata katılımları için gereken bilgi ve becerilerle donanarak, toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesinin sağlanması, ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmeleri ve gıda girişimciliği konusunda farkındalığın yaratılması amaçlanmaktadır.
Proje İlleri
Akdeniz Bölgesi: Adana, Antalya, Isparta, Mersin, Hatay; Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak; Karadeniz Bölgesi: Giresun, Sinop, Rize, Trabzon;
Ege Bölgesi: Aydın, Denizli, Manisa, Muğla, Uşak;
Marmara Bölgesi: Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir; Doğu Anadolu Bölgesi: Elâzığ, Erzurum, Kars, Van;
İç Anadolu Bölgesi: Eskişehir, Kayseri, Konya, Nevşehir

Hedef Grup
Proje kapsamında, 7 bölge, 30 şehirden 9.000 kadına ulaşılması hedeflenmektedir. (Kadınlara yüz yüze eğitimler yoluyla erişim sağlanacaktır. Bu sayının içerisinde İstanbul, Adana, Gaziantep, Mersin ve İzmir illerinden 100’er katılımcı olmak üzere, toplamda 500 mülteci kadın bulunmaktadır.)
Eğitim Müfredatları
Kız Kardeşim Projesi kapsamında 4 eğitim müfredatı bulunmaktadır:
1. Finansal Bilinç Müfredatı
1.1. Bireyler için Finansal Bilinç Eğitimi (2 Saat)
Kadınların kişisel mali kaynaklarını doğru yönetebilmelerini ve temel finansal hizmetleri tanımalarını amaçlamaktadır.
Ana başlıklar: Bütçe, harcamalar, birikimler/ yatırımlar, borçlar, banka ve kredi kartı, tasarruf yöntemleri
1.2. Uygulamalı Temel Finans Eğitimi (2 Saat/3 Saat/9 Saat)
Girişimci ve girişimci adaylarının küçük ve orta ölçekli işletmelerde temel finansal operasyonlarını verimli yönetebilmelerini amaçlamaktadır. (2 saatlik eğitim girişimcilik konu anlatımlı sunumu, 3 saatlik eğitim konu anlatımı ve uygulama, 9 saatlik eğitimde ise konu anlatımı, uygulama ve atölyeyi kapsamaktadır.)
Ana başlıklar: Girişimcilik süreci, fizibilite, bütçe, finansal tablolar, finansman, kaynaklar ve uygulamalı Excel eğitimi
2. Bilişim Müfredatı
2.1. Dijital Okuryazarlık Eğitimi (2 Saat)
Kadınların dijital okuryazarlık ve internet güvenliği konularında farkındalıklarının artması amaçlanmaktadır.
Ana başlıklar: ‘Dijital’in kapsamı, ‘dijital okuryazarlık’, teknolojiye dahil olma süreci, internet hukuku, siber zorbalık, güncel sosyal medya araçları ve iş takip uygulamaları
2.2. Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği Eğitimi (2 Saat)
Yararlanıcıların internet kullanımındaki ebeveyn bilgi güvenliği donanımlarının artması amaçlanmaktadır.
Ana başlıklar: ‘İnternet’ kavramı, güvenlik nedir, internet güvenliği nedir, güvenliği tehdit eden unsurlar, güvenli internet hizmeti, sosyal medya kullanımı, siber zorbalık, siber zorbalıkta ebeveynin rolü, link güvenliği ve KVKK

3. İletişim Müfredatı
3.1. İnternet Reklamcılığı Eğitimi (2 Saat)
Ürünlerini sosyal medya aracılığı ile pazarlamak isteyen kadınların internet reklamcılığı konusunda becerilerinin artması amaçlanmaktadır.
Ana başlıklar: Geleneksel reklamlar, dijital reklam alanları, Facebook reklam paneli, Instagram reklam paneli, iyi uygulama örnekleri, ve Google reklamlar
3.2. Mobil Fotoğrafçılık Eğitimi (2 Saat)
Ürünlerini sosyal medya aracılığı ile pazarlamak isteyen kadınların mobil fotoğrafçılık konusunda becerilerinin artması amaçlanmaktadır.
Ana başlıklar: ‘Fotoğraf nedir, fotoğrafçılığın tarihi ve gelişimi, mobil fotoğrafçılığa giriş, temel kavramlar, uygulama örnekleri ve atölye çalışması
4. Girişimcilik Müfredatı
4.1. Kadın Girişimciler ile İlham Buluşmaları (Girişimcilik Meet-
up)
Proje şehirlerinde, gelen taleplere uygun olarak, Türkiye iş ve girişimcilik dünyasından örnek kadın girişimcilerin katılımı ile, girişimcilik, girişimci kadınların yaşadığı zorluklar ve zorlukların üstesinden gelirken seçtikleri yöntemlerin konuşulacağı, 2 saatlik tanışma, ilham ve networking buluşmaları yapılacaktır.
4.2. Mülteci Kadınlar için Girişimcilik Eğitimleri
Gaziantep, İstanbul, Adana, İzmir ve Mersin illerinde organize edilecek 1 günlük girişimcilik eğitimleri düzenlenecektir. (Her etkinlik için 100 katılımcı hedeflenmektedir.)
Ana başlıklar: İş modeli oluşturma (kanvas iş modeli ile), yalın iş modeli, SWOT Analizi, takım oluşturma ve ortaklık, etkin sunum
Habitat Derneği Hakkında
Habitat Derneği, sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Gençlerin sürdürülebilir kalkınmada etkin rol oynamalarını hedefleyen Habitat, 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi’nde ve Birleşmişş̧ Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen aktivistler tarafından 1997’de kuruldu. Kuruluşş̧ vizyonu, dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmak olan Habitat, başta dezavantajlı gruplar olmak üzere, tüm bireylerin kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası ortaklıklar kurmak adına birçok proje ve program geliştirmektedir. Habitat Derneği; Yönetişim, Finansal Bilinç, Bilgi ve İle

Çok Okunan Haber

GÜLŞAH YILDIRIM GENÇ”BEN DEĞİL BİZ DİYEREK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

CHP Mersin il kadın kolları başkanı Gülşah Yıldırım Genç il başkanlığında yaptığı basın toplantısı ile …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul medyum gerçek medyum papaz büyüsü ask büyüsü baglama büyüsü asik etme büyüsü medyum chip satin al zynga chip satisi hayvan hastanesi antalya veteriner köpek hastanesi antalya escort
Araç çubuğuna atla