Anasayfa / Güncel / “MEZİTLİ SANAYİ SİTESİ KENT DIŞINA ÇIKARILMALIDIR

“MEZİTLİ SANAYİ SİTESİ KENT DIŞINA ÇIKARILMALIDIR

Başkan Neşet Tarhan, Mezitli Sanayi esnafının zor şartlar altında hizmet vermeye çalışmasının önlenmesi gerektiğini söyledi:

MEZİTLİ SANAYİ SİTESİ KENT DIŞINA ÇIKARILMALIDIR”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, geçtiğimiz ay Ankara’da yaptığı görüşmelerden alınan olumlu yaklaşımın kamuoyunun da desteğiyle sonuçlanması gerektiğini söyledi. Başkan Tarhan, “Bu konudaki Bakanlık ve Valiliğin çözüm arayışlarına tüm ilgililer katkı sunmalıdır” dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Ankara’da gerçekleştirdiği temasların sonuçları alınmaya devam ediyor. Ankara dönüşü sonrası Mersin Valisi Ali İhsan Su ile görüşen Başkan Tarhan yapılması gerekenler konusunda hazırladığı dosyayı sundu. Özellikle kent merkezinde kalmış olan ve fiziki yetersizlikler nedeniyle çeşitli sorunlar yaratan Mezitli Sanayi Sitesinin taşınması konusunda Vali Su’ya bilgiler veren Başkan Tarhan, Günümüzde gelişmişlik; sadece fiziki büyüklük üzerinden yani nicelikten değil, artık daha çok nitelik / kalite üzerinden ölçülüp, değerlendirilmektedir. Kentlerimizde; yaşam ve mekan kalitesi, ekolojiksürdürülebilirlik, kamu yararı, toplumsal yarar, katılım süreçleri gibi kavramlara dayalı yeni ve yüzü geleceğe dönük hem ekonomik hem kentsel gelişim modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ekonomik kalkınma modelinin başat sektörü olan inşaat sektörünün yanı sıra, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren, yaşamsal seviyede önemli olan endüstri, tarım ve hayvancılık gibi üretici sektörlerin de güç kazanması gelecek için kaçınılmaz bir gerekliliktir” dedi.

Sadece Mezitli’ye değil Mersin’e yeni bir kent merkezi yaratmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Tarhan, planlanan gelişmenin zamanında ve en az maliyetle tamamlanabilmesi yapılması gerekenlere dikkat çekti. Bu konuda kamuoyunun doğru bilgilendirilerek gereken desteğin sağlanmasının önemine vurgu yapan Başkan Tarhan, Mezitli İlçemiz sınırları dahilinde yer alan eski küçük sanayi sitesi ve eski hal tesisleri alanı zamanla planlı kentsel gelişme alanı içerisinde kalmış, bölgedeki yeni kent merkezi gelişimi için mekan ve yaşam kalitesini olumsuz etkiler hale gelmiştir. Eski meyve ve sebze hal tesisleri; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu hükümleri gereğince bu bölgeden tasfiye edilmiş, mülkiyet sorunları imar mevzuatı çerçevesinde çözümlenmiş, günümüzde mevcut imar planı kararlarına göre kent meydanı kapsamında kalan bu eski hal yapılarının yıkım işlemleri tamamlanmıştır. Ancak bölgedeki eski küçük sanayi sitesine ilişkin yapı stokumevcudiyetini korumakta, işletme faaliyetleri halen devam etmektedir. Bölgede gelişmekte olan kamu kurumlarına ait kullanımlar, merkezi iş alanları, sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel tesis alanları ve nitelikli konut alanları içerisinde sıkışmış konumdaki mevcut küçük sanayi sitesi, mekânsal ve fonksiyonel uyumsuzluk yaratmakta, yaşam ve çevre kalitesini olumsuz etkilemektedir. Küçük Sanayi Sitesinin bu haliyle ve mevcut konumunda gelişme olasılığı da bulunmamaktadır. Ayrıca büyük oranda otomobil tamir, yedek parça ve bakım kapsamında sürdürülen mevcut işletme faaliyetlerinin neden olduğu çevresel ve mekânsal olumsuzluklar, bölge sakinleri tarafından da yoğun şikayete konu edilmektedir. Uygun bir kentsel gelişim modeli öngörüsü ile mevcut küçük sanayi sitesi ve ilçe içerisinde dağınık yer seçmiş olan diğer uyumlu işletmelerin, merkez dışına çıkartılması, bunun için kent bütünü içerisinde, yer seçimi alternatiflerinin geliştirilmesi, sektörel planlama çalışmasının yapılması, uygulama modelinin ve kurumsal sorumlulukların belirlenmesi, yetkili ve sorumlu idareler işbirliği ile bir an evvel sonuçlandırılması gerekmektedir. Merkez dışına çıkartılması amaçlanan mevcut küçük sanayi sitesi yaklaşık 35 dönüm büyüklüğünde alan kaplamaktadır. Yeni taleplerin de karşılanması düşünüldüğünde Mezitli ölçeğinde nitelikli hizmet üretecek küçük sanayi sitesi için ilk etapta yaklaşık 100 dönüm büyüklüğündeki alanın yeterli olacağı tahmin edilmektedir” bilgilerine yer verdi.

Sanayi sitesi ve benzeri hizmetler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Eylül ayında 1/100.000’lik planda Davultepe bölgesinde 640 dönümlük bir alanın işaretlendiğini hatırlatan Başkan Tarhan, açıklamasında, Bilindiği üzere; Mezitli Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, Mezitli Sanayi Sitesi Yöneticiliği, Mezitli Esnaf Odası ve Mezitli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin girişimleri sonucunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 20.09.2019 tarihinde onaylanan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile Mezitli İlçesi sınırları içerisinde Davultepe Bölgesinde yaklaşık 640 dönüm büyüklüğündeki alan küçük sanayi sitelerinin yapılması amacıyla “Kentsel Servis Alanı” olarak işaretlenmiştir. Bu amaçla işaretlenen alanın büyüklük olarak, küçük sanayi sitesi için ilçemiz ölçeğinde ihtiyaç duyulan alanın çok üzerinde olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca, çevre düzeni planında işaretlenen bu alandaki hazine arazileri dahil mevcut durumda narenciye bahçeleri olarak kullanılmakta olması, tarımsal faaliyetlerin ve üretimin devam ettiriliyor olması durumu göz önünde bulundurulduğunda, plan değişikliği ile öngörülen kentsel servis alanının; büyüklük, yer seçimi ve kullanım kararı içerikleri ile yeniden değerlendirilmesi gerekli görülmektedir” ifadelerini kullandı.

HAZİNE VE ORMAN ARAZİLERİNİ ÖZEL KİŞİLERİN KULLANIMI ÖNLENMELİDİR

İşaretlenen arazi içerisinde bulunan Maliye Hazinesi mülkiyetinde 100 dönümlük arazinin ve Orman statüsünde bulunan 23 dönümlük alanın, bazı kişiler tarafından kişisel rant amacıyla kullanıldığına vurgu yapan Başkan Tarhan, şu ifadelere yer verdi:

İşaretlenen bu alan içerisinde 100 dönümün üzerinde Maliye Hazinesi mülkiyetinde, 23 dönümün üzerinde ise Orman statüsünde bulunan araziler de yer almaktadır. Mevcut arazi kullanımı incelendiğinde kamuya ait bu alanların da bazı kişiler tarafından kullanıldığı, orman statüsünde bulunan alanın dahi kullanıcısı eliyle orman niteliği dışına çıkartılarak narenciye bahçesine dönüştürüldüğü tespit edilmektedir. Tespit edilen bu durum ve olanaklar; alanın tamamında sürdürülmekte olan tarımsal üretim faaliyetlerini olumsuz etkilemeden, uygun bir arazi toplulaştırma ve uygulama modeli çerçevesinde, uygun büyüklük ve konumda, amaçlanan yeni sanayi sitesinin yapılabilmesi için gerekli potansiyelin var olduğunu göstermektedir.

Ancak; böylesi bir kentsel gelişme projesinin (küçük sanayi sitesi), ilçemiz sınırları dahilinde, uygun yerde ve büyüklükte hayata geçirilebilmesi için, öncelikle yapılması gereken mekânsal planlarda yetki ve sorumluluğu bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mersin Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesinin işbirliğinin sağlanması gerekmektedir. Ayrıca TOKİ’nin uygulama sürecine dahiledilmesi, planlama ve yer seçim süreçlerinde ilgili sivil toplum kuruluşları, esnaf ve sanatkar birlikleri, sanayi sitesi kooperatifi ve yönetimi ile meslek odalarının katılım ve katkılarının sağlanması da, gerek yeni sanayi sitesinin oluşturulmasında gerekse mevcut Mezitli Sanayi alanını yeni kent merkezi fonksiyonları ile değerlendirilmesinde açılımlar yaratacaktır.”

Çok Okunan Haber

BAŞKAN YILDIZ, VATANDAŞLARA AŞURE İKRAM ETTİ

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, aşurenin barışa, kardeşliğe, huzura ve mutluluğa vesile olmasını diledi. Bolluğun, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul medyum gerçek medyum papaz büyüsü ask büyüsü baglama büyüsü asik etme büyüsü medyum chip satin al zynga chip satisi hayvan hastanesi antalya veteriner köpek hastanesi antalya escort
Araç çubuğuna atla